Wijk en buurt

Naast mijn werk voor AKC ben ik actief in wijk en buurt. Vanuit betrokkenheid bij Tuindorp, de buurt waar ik woon, ben ik deel gaan uitmaken van de 'wijkraad Noordoost' Utrecht. Inmiddels was ik er al acht jaar voorzitter van. De wijkraden zijn in Utrecht geformeerd om gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken aan het College van Burgemeester en Wethouders.

In Noordoost betreft het alle aspecten van het welzijn en welbevinden van de ruim 38.000 inwoners van deze wijk. De adviezen zijn te vinden op de website van de gemeente Utrecht en die van de wijkraad (zie 'internet links').

Op deze website staat tevens de digitale versie van de 'Wijkvisie 2015-2025' die een beeld geeft van de diversiteit van de wijk, van de kansen en bedreigingen die zich voordoen en van de keuzes die gemaakt kunnen worden om een leefbare wijk te blijven.

 

Er komen in deze wijk duizenden woningen bij, alleen al op de Veemarkt meer dan 750 en in Lauwerecht/Staatsliedenbuurt zo'n 800, verder in Tuindorp Oost 250, in Tuindorp meer dan 150, enzovoorts. Dat Utrecht heeft gekozen voor een binnenstedelijke bouwopgave van 40.000 woningen (waarvan wel een groot deel in Leidsche Rijn) is begrijpelijk omdat anders het omringende groen nog verder aangetast zou worden. Deze aanpak kan echter alleen slagen als bouwen en duurzaamheid/vergroening samengaan en er op iedere plek in goed overleg met de bestaande bewoners wordt gewerkt aan plannen en uitvoering.

Behalve met wonen/bouwen houdt de wijkraad zich bezig met wijkeconomie, verkeer en luchtkwaliteit, duurzaamheid/natuur en zorg en welzijn, waar het nodig is in de vorm van schriftelijke adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders maar waar het kan door samenwerking met ambtenaren, ondernemers en bewoners te zoeken om tot praktische verbeteringen te komen van de leefbaarheid in de wijk.

De wijkraad Noordoost op twitter

Documenten over de wijk Noordoost

Zie gemeentesite http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=359296
Wijkraadpleging-Veemarkt-2016_wijkraad-N
Adobe Acrobat Document 846.4 KB
Visie Eijkmanlaan 2010
Het beoordelingskader voor ontwikkelingen in deze buurt.
Visie Eykmanlaan 2010.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
Bouwprogramma in de wijk Noordoost
Alle projecten.
2008-2015_Bouwkaart Noordoost.pdf
Adobe Acrobat Document 140.1 KB
Geschiedenis van Tuindorp
Publicatie in Tuindorp Info
Historische ontwikkeling van tuindorp en
Adobe Acrobat Document 294.7 KB
Vreedzame school/wijk...
Een integraal en positief perspectief voor opvoeden en jeugdbeleid...
Vreedzame_wijk_blog[1].pdf
Adobe Acrobat Document 45.4 KB

WIJKVISIE 2015 - 2025 NOORDOOST UTRECHT

 

Dit richtinggevende document is verschenen in boekvorm in januari 2015 en aangeboden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt. Een digitale versie is op de website van de wijkraad Noordoost te downloaden.

 

Lees ook de bladen uit de verschillende buurten van Noordoost en het huis-aan-huis verspreide magazine 'Mens en Wijk' (met enkele pagina's nieuws van de wijkraad).