Opgebouwde expertise...

Zie mijn C.V. op LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/abkools

 

RECENT

In het schooljaar 2018-2019 was ik tot Kerst werkzaam als ad interim directeur voor Het Nut in Geldrop, samen met collega Rick d'Ancona.

Het betreft hier de scholen De Regenboog (07ML), De Ganzebloem (08WD) en Beneden Beekloop (04RI). We werken hier namens AVIDENT Interim & Search.

 

_______________________________________________________________

 

Vanaf 27 februari 2012 tot 1 augustus 2015 ben ik als interim-directeur aan de slag geweest voor de Lucasschool in Galecop Nieuwegein.

Opdrachtgever was de stichting SKPON, het betrof vrijwel een gehele weektaak. Hier heb ik o.a. ervaring opgedaan met 'werkplekleren' van leraren als permanente bijdrage aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs (lerende organisatie).

_______________________________________________________________ 

WERKPLEKLEREN

In het Middelbaar Beroepsonderwijs (ROC ASA, 2002-2009) heb ik veel ervaring opgebouwd met scheppen van voorwaarden voor, en ontwerp en uitvoering van vormen van samenhangend leren op de arbeidsplaats en op school (duaal leren/natuurlijk leren).

 

Zo was er het 'Waterproject', een domeininstroom voor deelnemers die nog geen duidelijke keuze hadden gemaakt voor een bepaald beroep maar wel affiniteit hebben met water; watersport, botenbouw, handel, enzoverder. In- en uitstroom op niveaus 2 t/m 4. In samenwerking met de HISWA, VNSI, en andere opleidingscentra. Tegelijk loopbaanorientatie en -verkenning naast het - veelal in praktijk - aanleren van professionele competenties. Baangarantie na behalen van het diploma.

 

Caroussel-leren bij FME-bedrijven, zodat allerlei specifieke bewerkingen van metaal ondervonden kunnen worden, zoals pneumatiek, lassen, metalectro, enzoverder. Ook heel belangrijk voor docenten om up to date kennis te houden van ontwikkelingen in nhet bedrijfsleven.

 

'Het Blok'-aanpak van alle voorkomende bewerkingen in gestripte woningen, in samenwerking met enkele woningcorporaties. Op niveau 2, eventueel ook 3 leren stucadoren, tegelzetten, aftimmeren, metselen, enzoverder. Wel de echte arbeidssituatie, nog niet binnen de echte arbeidsverhoudingen.

 

Ook een mislukt project als het verbouwen van de eigen school door niveau-2 bouwdeelnemers onder leiding van niveau-4 deelnemers heeft ons veel geleerd over de voorwaarden waaronder succesvol geleerd kan worden in de praktijk.

Op de plank ligt nog een aanpak van gecombineerd leren en werken, wonen en zichzelf besturen voor een jongerencontainerdorp. Onderwijskundig ontwerp uitgewerkt, financieel doorgerekend, pedagogisch ondersteund enzoverder.

Het is er nooit gekomen maar wat hebben we er veel ideeen mee opgedaan.

Wie kunnen we daarmee verder helpen?

__________________________________

TAALSCHOOL ROTTERDAM

In 1989 mocht ik voor de gemeente Rotterdam het ontwerp maken voor een schakelopleiding voor 'vestigers', dat wil zeggen volwassen mannen en vrouwen, afkomstig uit buitenland die hier een geschoold beroep wilden uitoefenen. We kozen voor een curriculum met 12 uur nederlandse taal, naast beroepenorientatie en beroepsoefening, maatschappelijke orientatie, sport en stages. De fase van tekentafel tot inrichten van een modern gebouw op een metrostation was ongeveer een half jaar.

In het eerste uitvoeringsjaar waren er al meer dan 300 deelnemers uit meer dan 30 nationaliteiten die werden ondersteund door een sterk gemotiveerd team van grote diversiteit voor NT2, volwasseneneducatie, coaching en stagebegeleiding.

Deze school kreeg een vakbondsprijs van de FNV. Nu is dit een onderdeel van het Albeda College.

 

Mede-auteur van enkele artikelen in FMM ...

Artikel in 'FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE' november 2009
Wat kan in het MBO worden verbeterd aan het facilitair management?
Judy Alkema en Ab Kools
FMM 17506-36-def_NOV2009.pdf
Adobe Acrobat Document 143.5 KB
Artikel in 'FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE' december 2009
Rondetafelgesprek met facilitair managers van ROC's.
Judy Alkema en Ab Kools m.m.v. Marion Visser - de Boer
FMM 17609-23-def_DEC2009.pdf
Adobe Acrobat Document 306.0 KB