N I E U W S

Over werkplekleren van leraren
Schetsmatig artikel over wezenlijke en permanente bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs door collectief lerende leraren.
Lerende leraren als rolmodel en kwalitei
Adobe Acrobat Document 193.9 KB
Wat doen de wijkraden in Utrecht zoal?
Kleurboek Wijkraden Utrecht.pdf
Adobe Acrobat Document 4.0 MB
Waarom wij stoppen als wijkraad Noordoost
Brf_Vertrek-DB-WIJKRAAD-NOORDOOST-def.pd
Adobe Acrobat Document 217.0 KB
Ons advies over betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid in Utrecht
2018-02-Advies-wijkraad-Burgerparticipat
Adobe Acrobat Document 365.8 KB