Een meer aansprekend politiek perspectief?

Het blijft mij bezighouden dat zoveel medelanders niet stemmen dan wel proteststemmen. Je kan je - terecht - druk maken over 24 zetels voor de PVV in de Tweede Kamer maar, vergeet niet dat ongeveer een op de vier kiezers niets kiest, thuis blijft.

Bij elkaar opgeteld betekent dat meer dan 40% van de kiezers die kennelijk uiterst ontevreden is met het beleid van de gevestigde politieke partijen.

Dit terwijl grote gevaren ons (en ook hun) leven bedreigen: een weergaloze milieucrisis, een fikse economische crisis en kennelijk dus ook een ideologische crisis. In die zin zeker, dat we geen duidelijke enigszins gezamenlijke toekomstvisie (meer) hebben.

Volgens onderzoek van Maarten van Rossum is er sinds de tweede wereldoorlog steeds al een groep ontevreden kiezers van zo'n 20% geweest. Alarmerend is zeker dat die inmiddels is verdubbeld!

 

Hoe kan er een meer aansprekend perspectief worden geboden waaraan meer mensen zich willen binden?

Wie het weet mag het zeggen (volgens goed Rijnlands gebruik) maar ik heb ook geen panklaar antwoord.

Wel kunnen we enkele belangrijke ingredienten noemen:

# werken aan transitie naar duurzaamheid wat betreft grondstoffen,

# vormgeven aan echte participatie van burgers,

# economische kansen bieden voor meer mensen.

 

Wat ons demokratisch bestuur betreft, zullen we een weg moeten vinden naar werken met wisselende meerderheden en meer directe invloed van burgers (een zakenkabinet?).

We mogen er niet mee leren leven dat 4 van de 10 burgers in Nederland politiek zijn afgehaakt!

 

 

 

 

 

 

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Ab Kools (Friday, 10 December 2010 11:24)

  Rapport Oudeman over 'schaalgrootte' (2010): Een belangrijke constatering acht de Commissie dat de schaalgrootte van instellingen niet één
  op één samenhangt met ofwel positieve ofwel negatieve scores op indicatoren. Een grote instelling
  blijkt niet per definitie beter of slechter dan een kleine. Een grotere schaal kan voordelen
  bieden, omdat dan profijt gehaald kan worden uit onder andere efficiëntie in bedrijfsvoering,
  inzetten van stafdiensten en verbeterde huisvesting. Een grotere schaal kan echter ten koste
  gaan van de herkenbaarheid bij studenten en medewerkers. De Commissie constateert dat er
  goede voorbeelden zijn van instellingen die ‘klein binnen groot’ effectief realiseren en de wijze
  waarop de ‘menselijke maat’ binnen de instelling vorm krijgt