MBO: betere kwaliteit bij kleinschaligheid?

Volgens vele politici in Nederland is de schaal van ROC's - denk aan 5.000 tot 40.000 leerlingen - de belangrijkste boosdoener in de te geringe kwaliteit van het beroepsonderwijs. Er is zelfs een wetsvoorstel 'fusietoets' ingediend door de minister om verdere schaalvergroting te kunnen beperken.

Vreemd genoeg wordt sinds het rapport van de Commissie Deysselbloem door dezelfde politici en bewindslieden sterke nadruk gelegd op de noodzaak van onderbouwing van beleid door onderzoek (evidence based). En er is heel weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen omvang van instellingen en onderwijskwaliteit (Van Marwijk Kooy, 1984). Uit onderzoek is tot op heden niet gebleken dat de schaalgrootte van onderwijsinstellingen de boosdoener zou zijn voor te geringe opbrengsten.

Wat dan wel? In een quick scan met senior-bestuurders kwamen twee waarschijnlijke oorzaken boven drijven: de onvoldoende gefaciliteerde fusies van de jaren '80 en '90 en de generatie 'na-HOS' docenten.

Onder de ministers Deetman en Ritzen is er kortom teveel veranderd in te korte tijd en met te weinig middelen, met het oog op vermindering van de kosten van onderwijs. In de aanloop naar de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) zijn vormingswerk, Kort-MBO, streekscholen en MBO-instellingen tot een hutspot samengevoegd die geen recht heeft gedaan aan de sterke kanten van iedere soort onderwijs en een grauwe brei heeft opgeleverd met schier onbeheersbare problematiek van ongediplomeerde schooluitval, lesuitval, motivatieproblemen, enzovoorts.

De erop volgende toestroom van leerlingen die eerder naar het speciaal onderwijs gingen, heeft dat nog aanzienlijk verergerd (vergaande zorgverbreding).

Hierdoor zijn de docenten overvraagd en zijn hun capaciteiten ontoereikend gebleken om als professional een dergelijke taakverzwaring tegemoet te treden. Temeer, omdat na de HOS (herziening salarisstructuur) er een flinke inflatie is opgetreden in de kwaliteit van docenten.

Maar de slotsom dient te zijn: er is geen bewijs van de negatieve invloed van schaalgrootte in het MBO; denk dan dus beter na over effectieve maatregelen ter verbetering van de onderwijskwaliteit.

Write a comment

Comments: 0