Wie ik ben en wat ik doe

Sinds 2009 werk ik als eenmanszaak of ZZP-er hoofdzakelijk voor het publieke domein. Dus in het onderwijs, voor gemeenten, corporaties of andere instellingen. Advisering, coaching van management en interim-management zijn mijn belangrijkste activiteiten.

Mijn opleiding heb ik o.a. gehad aan de universiteit van Amsterdam in andragologie, onderwijskunde en opleidingskunde.

Leidinggevende praktische ervaring heb ik opgedaan als directeur van enkele instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (Grafisch Lyceum Utrecht en ROC ASA) en van een vijftal basisscholen. In totaal gedurende meer dan 15 jaar. Advieswerk deed ik onder meer voor de gemeente Rotterdam (voorbereiding en opbouw van De Taalschool), ROC's, diverse schoolbesturen en enkele corporaties. 

Een uitgebreid C.V. vindt u op LinkedIn (zie verderop). Ik ben verbonden met de stroming die zichzelf 'Rijnlands' noemt of ook wel 'slow management'. Daarbij gaat het vooral om erkend vakmanschap en een aanpak van verbinden en vertrouwen.

 

Maatwerk

Alle opdrachten betreffen maatwerk. In overleg met de opdrachtgever verken ik de context, maak kennis met belangrijke betrokkenen en stel een aanpak voor.

Geen blauwdruk maar een route. Geen smart geformuleerde doelstellingen maar (gezamenlijke) ambities. Ook mijn tarief is op maat en afhankelijk van gevraagde competenties, complexiteit en andere factoren.

 

Wijk en buurt

Naast mijn werk voor AKC ben ik actief in wijk en buurt. Vanuit betrokkenheid bij Tuindorp, de buurt waar ik woon, ben ik deel gaan uitmaken van de 'wijkraad Noordoost' Utrecht. Inmiddels ben ik er al acht jaar voorzitter van. De wijkraden zijn in Utrecht geformeerd om gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken aan het College van Burgemeester en Wethouders.

In Noordoost betreft het alle aspecten van het welzijn en welbevinden van de ruim 38.000 inwoners van deze wijk. De adviezen zijn te vinden op de website van de gemeente Utrecht en die van de wijkraad (zie 'internet links').

Op deze website staat tevens de digitale versie van de 'Wijkvisie 2015-2025' die een beeld geeft van de diversiteit van de wijk, van de kansen en bedreigingen die zich voordoen en van de keuzes die gemaakt kunnen worden om een leefbare wijk te blijven.

 

Er komen in deze wijk duizenden woningen bij, alleen al op de Veemarkt meer dan 750 en in Lauwerecht/Staatsliedenbuurt zo'n 800, verder in Tuindorp Oost 250, in Tuindorp meer dan 150, enzovoorts. Dat Utrecht heeft gekozen voor een binnenstedelijke bouwopgave van 40.000 woningen (waarvan wel een groot deel in Leidsche Rijn) is begrijpelijk omdat anders het omringende groen nog verder aangetast zou worden. Deze aanpak kan echter alleen slagen als bouwen en duurzaamheid/vergroening samengaan en er op iedere plek in goed overleg met de bestaande bewoners wordt gewerkt aan plannen en uitvoering.

Behalve met wonen/bouwen houdt de wijkraad zich bezig met wijkeconomie, verkeer en luchtkwaliteit, duurzaamheid/natuur en zorg en welzijn, waar het nodig is in de vorm van schriftelijke adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders maar waar het kan door samenwerking met ambtenaren, ondernemers en bewoners te zoeken om tot praktische verbeteringen te komen van de leefbaarheid in de wijk.