Deze website wordt gesloten per 30 december 2020 evenals het eraan verbonden e-mail adres. Ik blijf bereikbaar op ab.kools@ziggo.nl 

Wie ik ben en wat ik doe

 

*****

 

Voor 3 dagen p/w nu beschikbaar rondom Utrecht

Op dit moment, in 2020, ben ik beschikbaar voor interim- en advies-opdrachten voor maximaal drie dagen per week in PO, VO en MBO.

Neem contact op voor nadere informatie (zie contactgegevens).

 

 

 

*****

 

AANBOD: COACHING ON THE JOB

In samenwerking met diverse grotere bureaus bied ik executive coaching-on-the-job aan binnen maatschappelijke arbeidsorganisaties. Dat wil zeggen dat een (of meer) leidinggevende(n), vooral schoolleiders, door mij worden ondersteund om binnen afzienbare tijd tot verbetering van (aspecten van) functioneren te komen.

 

Te vaak is de keuze voor bestuurders: of doormodderen met (een) minder goed functionerende leidinggevende(n) of het vervangen ervan.

Verbeteren van management op de werkplek door (doen) leren van eigen ervaringen in een coachingstraject wordt m.i. nog te weinig toegepast.

Ik kom er graag eens over praten met uw bestuur en/of management.

 

 

 

Activiteiten

Sinds 2009 werk ik als eenmanszaak (of ZZP-er) hoofdzakelijk voor het publieke domein. Dus in het onderwijs, voor gemeenten, corporaties of andere instellingen. Advisering, coaching van management en interim-management zijn mijn belangrijkste activiteiten.

 

Opleiding

Mijn opleiding heb ik o.a. gehad aan de universiteit van Amsterdam in andragologie, onderwijskunde en opleidingskunde.

 

Ervaring

Leidinggevende praktische ervaring heb ik opgedaan als directeur van enkele instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (Grafisch Lyceum Utrecht en ROC ASA) en van een zestal basisscholen. In totaal gedurende meer dan 15 jaar.

 

Advieswerk deed ik onder meer voor de gemeente Rotterdam (voorbereiding en opbouw van De Taalschool), ROC's, diverse schoolbesturen en enkele corporaties. 

 

Rijnlands 

Een uitgebreid C.V. vindt u op LinkedIn (zie verderop bij 'opdrachten'). 

Ik ben verbonden met de stroming die zichzelf 'Rijnlands' noemt of ook wel 'slow management'. Daarbij gaat het vooral om erkend vakmanschap en een aanpak van verbinden en vertrouwen.

 

Maatwerk

Alle opdrachten betreffen maatwerk. In overleg met de opdrachtgever verken ik de context, maak kennis met belangrijke betrokkenen en stel een aanpak voor.

Geen blauwdruk maar een route. Geen smart geformuleerde doelstellingen maar (gezamenlijke) ambities. Ook mijn tarief is op maat en afhankelijk van gevraagde competenties, complexiteit en andere factoren.

 

Tot voor kort werkte ik enkele dagen per week als inval leerkracht basisscholen van de KSU in groep 3 t/m 8.

 

Ab Kools